Välkommen

170810 fedra e-valpar

Basse, 13 månader

Se uch Titanerna Fedra (11 år 7 månader)

170806 Lorrie

Se uch Lorrie Van’t Hof ten Eynder (5 år 4 månader)